Amdanom ni

Mae Nyth Y Robin yn fusnes bach llawr gwlad ar lefel uchel
stryd mewn cymuned wledig fechan yng Ngorllewin Cymru. Busnes bach a oedd
creu o’r “galon”, gyda gwerthoedd cefnogi’r stryd fawr wledig o
difodiant, dyletswydd i greu lle oedd yn gwerthfawrogi gwahaniaethau a lle mae pawb
teimlo bod croeso i chi gael mynediad i'r gofod, heb unrhyw bwysau i wario arian na risg
wynebu tactegau gwerthu caled ac ymrwymiad i adfywio.

Er eglurder, busnes ac nid dyngarwch neu sefydliad dielw yw Nyth Y Robin
ond busnes sy’n croesawu newid ac yn troi ei gefn ar fodel llinol
meithrin a datblygu microfusnes sy'n canolbwyntio ar yr economi gylchol. Nid oedd gwydrau arlliw rosod yn rhan o’r busnes ac roedd Sandra Richard, ar ôl rhedeg busnesau iechyd a gofal cymdeithasol yn y gorffennol, yn ymwybodol iawn mai ychydig sy’n mynd i fusnes heb yr amcan o wneud arian ond
y gwahaniaeth oedd bod y busnes hwn wedi'i ysgogi gan eisiau gwneud gwahaniaeth
a darparu gwerth i'r rhanddeiliaid mewn ffyrdd heblaw elw enfawr ac nid ar
traul pobl a'r blaned.

Roedd Nyth y Robin eisiau symud i ffwrdd o fasnachol
busnes ac archwilio ffordd newydd o wneud busnes mewn ffordd bwrpasol, moesegol a
ffordd gynaliadwy.